Κενή Θέση Officer Actuarial

Officer Actuarial

Περιγραφή για την θέση Officer Actuarial -  (Ref.No. OAGI2022)

Μπορείτε να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας μέσω του συστήματος e-recruitment.

Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 17/02/2022