Ολοκληρωμένα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων.

Απόλαυσε αξιόπιστη ασφάλιση σε ευνοϊκή τιμή.

Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Οι Καλύψεις μας
 •  Εξασφαλίζουμε πληρωμή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση ατυχήματος που προκαλεί:
  • Θάνατο.
  • Μόνιμη ολική ανικανότητα.
  • Προσωρινή ολική ανικανότητα για εργασία. (Εβδομαδιαίο εισόδημα)
  • Προσωρινή μερική ανικανότητα για εργασία. (Εβδομαδιαίο εισόδημα
  • Ιατρικά έξοδα
 • Ταξιδιωτικές αποσκευές.
 • Ταξιδιωτική βοήθεια.
Απευθυνόμαστε σε
 • Άτομα ηλικίας 18-65 ετών.
 • Εργοδότες, για ασφάλιση του προσωπικού ή των στελεχών τους.
 • Συνδέσμους, για κάλυψη των μελών τους.
 • Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, για κάλυψη χρεωστών τους.
Πλεονεκτήματα
 • Αναπλήρωση του εισοδήματος που χάνεται μετά από ατύχημα.
 • Χρησιμοποίηση ασφαλισμένου ποσού για εξόφληση δανείων ή πιστωτών.
 • Αντιμετώπιση των τρέχουσων οικογενειακών αναγκών.
 • Ετήσια κάλυψη προσωπικών ατυχημάτων στην Κύπρο και κατά την προσωρινή επίσκεψη του ασφαλισμένου στο εξωτερικό.
 • Προστασία του εισοδήματος της οικογένειας ή της επιχείρησης με χαμηλό κόστος.

Οι Γενικές Ασφάλειες είναι η επιλογή σου

 1. Ολοκληρωμένα Σχέδια
 2. Αξιόπιστη Ασφάλιση
 3. Γρήγορη Εξυπηρέτηση


Η Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων απευθύνεται σε εργοδότες για ασφάλιση του προσωπικού ή των στελεχών τους.

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου είναι η επιλογή σου.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Έχεις τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ασφάλισης.

Αξιόπιστη Ασφάλιση

Εδώ και 4 χρόνια είμαστε πρώτοι στην προτίμηση των ασφαλιζόμενων.

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Είμαστε άμεσοι και αποτελεσματικοί στο χειρισμό Απαιτήσεων μετά από ζημιές.

Μάθε περισσότερα

Κάλεσέ μας στο

8000.87.87