Ολοκληρωμένα προγράμματα Aσφάλισης Εγγύησης Πίστης.

Απόλαυσε αξιόπιστη ασφάλιση σε ευνοϊκή τιμή.

Ασφάλεια Εγγύησης Πίστης

Εξασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σου.

Οι Καλύψεις μας

Οικονομική απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υποστεί ένας εργοδότης ως αποτέλεσμα δόλου από μέλη του προσωπικού του.

Απευθυνόμαστε σε

Εργοδότες με προσωπικό που απασχολείται με την είσπραξη, διαχείριση και κατάθεση χρημάτων και εμπορευμάτων.

Πλεονεκτήματα

Απαλλαγή από την αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης μια δόλια πράξη από μέλη του προσωπικού της.

Οι Γενικές Ασφάλειες είναι η επιλογή σου

  1. Ολοκληρωμένα Σχέδια
  2. Αξιόπιστη Ασφάλιση
  3. Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Η Ασφάλιση Εγγύησης Πίστης καλύπτει την οικονομική απώλεια ενός εργοδότη ως αποτέλεσμα δόλου από μέλη του προσωπικού του.

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου είναι η επιλογή σου.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Έχεις τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ασφάλισης.

Αξιόπιστη Ασφάλιση

Εδώ και 4 χρόνια είμαστε πρώτοι στην προτίμηση των ασφαλιζόμενων.

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Είμαστε άμεσοι και αποτελεσματικοί στο χειρισμό Απαιτήσεων μετά από ζημιές.

Μάθε περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάλεσέ μας στο

8000.87.87