Ολοκληρωμένα προγράμματα Ασφάλειας Θαλάσσιων Κινδύνων.

Απόλαυσε αξιόπιστη ασφάλιση σε ευνοϊκή τιμή.

Ασφάλεια Θαλάσσιων Κινδύνων

Καλύπτουμε απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα κατά τη μεταφορά τους με πλοίο, αεροσκάφος ή χερσαία μεταφορικά μέσα, όπου η μεταφορά γίνεται από τρίτους. ∆ιάλεξε ανάμεσα σε τρείς βασικές καλύψεις (Α, Β και Γ) για φορτία που έχουμε σχεδιάσει για εσένα και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου.

Οι Καλύψεις μας

Ρήτρες Ινστιτούτου για Φορτία (Γ)

Καλύπτουμε απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα που προκαλείται από:

 • Πυρκαγιά ή έκρηξη.
 • Προσάραξη, πρόσκρουση, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου.
 • Ανατροπή ή εκτροχιασμό του χερσαίου μεταφορικού μέσου.
 • Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου ή άλλου μεταφορικού μέσου με άλλο αντικείμενο εκτός από νερό.
 • Εκφόρτωση του εμπορεύματος σε λιμάνι καταφυγής.
 • Θυσία Γενικής Αβαρίας (General Average Sacrifice).
 • Αναγκαστική/θεληματική ρήψη εμπορεύματος στη θάλασσα (Jettison).
 • Συνεισφορά για έξοδα Γενικής Αβαρίας και Διάσωσης (General Average Contribution and Salvage Charges).
 • Σύγκρουση κοινής υπαιτιότητας (Both to Blame Collision Clause).

Ρήτρες Ινστιτούτου για Φορτία (Β)

Kαλύπτουμε όλους τους κινδύνους της Ρήτρας (Γ) και επιπλέον καλύπτουμε απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα που αποδίδεται σε:

 • Σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη ή κεραυνό.
 • Εισροή νερού θάλασσας, λίμνης ή ποταμού στο πλοίο, εμπορευματοκιβώτιο ή χώρο αποθήκευσης.
 • Αρπαγή από κύματα (Washing overboard).

Επίσης καλύπτεται ΟΛΙΚΗ απώλεια δέματος λόγω:

 • Διαφυγής του από το κατάστρωμα του πλοίου ή πτώσης του στη θάλασσα ΜΟΝΟ κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή εκφόρτωσης του από το πλοίο.

Ρήτρες Ινστιτούτου για Φορτία (Α)

Καλύπτουμε οποιαδήποτε τυχαία απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα (All Risks) εκτός αυτών που εξαιρούνται.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

 • Απώλεια ή ζημιά που αποδίδεται σε δόλο από τον ασφαλισμένο.
 • Συνηθισμένη διαρροή, φυσική φθορά, απώλεια βάρους ή όγκου.
 • Απώλεια ή ζημιά που αποδίδεται σε ανεπαρκή ή ακατάλληλη συσκευασία ή προετοιμασία του εμπορεύματος και το ανεπαρκές ή ακατάλληλο στοίβαγμά του σε εμπορευματοκιβώτιο.
 • Απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από παράγοντες που έχουν σχέση με την ίδια τη φύση του εμπορεύματος.
 • Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε καθυστέρηση έστω κι αν η καθυστέρηση ήταν εξ' αιτίας ασφαλισμένου κινδύνου.
 • Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται στην οικονομική αναξιοπιστία ή πτώχευση των πλοιοκτητών, διαχειριστών ή εκείνων που έχουν ναυλώσει ένα πλοίο.
 • Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε ραδιενεργό ή πυρηνική ύλη.
 • Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε ακαταλληλότητα (unseaworthiness and unfitness) του πλοίου, άλλου μέσου ή εμπορευματοκιβωτίου αλλά μόνο σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ή υπάλληλός του ήταν γνώστες της ακαταλληλότητας κατά τη φόρτωση.
 • Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε πόλεμο, εγκαταλελειμμένες νάρκες, κατάληψη κ.α.
 • Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε απεργούς, τρομοκράτες ή πρόσωπα που ενεργούν με πολιτικά κίνητρα κ.ά.
Απευθυνόμαστε σε
 • Εισαγωγείς / εξαγωγείς εμπορευμάτων.
 • Παραγγελιοδόχους.
 • Ιδιώτες που εισάγουν ή εξάγουν προσωπικά τους αντικείμενα.
Πλεονεκτήματα

Σιγουριά και εξασφάλιση ότι σε περίπτωση ζημιάς στα μεταφερόμενα εμπορεύματα η Εταιρεία θα επαναφέρει τον ασφαλισμένο στην αρχική οικονομική κατάσταση που βρισκόταν πριν προκληθεί ζημιά.

Οι Γενικές Ασφάλειες είναι η επιλογή σου

 1. Ολοκληρωμένα Σχέδια
 2. Αξιόπιστη Ασφάλιση
 3. Γρήγορη Εξυπηρέτηση


Η Ασφάλεια Θαλάσσιων Κινδύνων (Β) καλύπτει ολική απώλεια δέματος λόγω διαφυγής του από το κατάστρωμα του πλοίου ή πτώσης του στη θάλασσα ΜΟΝΟ κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή εκφόρτωσης του από το πλοίο.

Η Ασφάλεια Θαλάσσιων Κινδύνων προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής της έκτασης της προσφερόμενης κάλυψης ανάλογα με τις ανάγκες σου.

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου είναι η επιλογή σου.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Έχεις τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ασφάλισης.

Αξιόπιστη Ασφάλιση

Εδώ και 4 χρόνια είμαστε πρώτοι στην προτίμηση των ασφαλιζόμενων.

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Είμαστε άμεσοι και αποτελεσματικοί στο χειρισμό Απαιτήσεων μετά από ζημιές.

Μάθε περισσότερα

Κάλεσέ μας στο

8000.87.87