Ολοκληρωμένα προγράμματα Aσφάλισης Ευθύνης Προϊόντων.

Απόλαυσε αξιόπιστη ασφάλιση σε ευνοϊκή τιμή.

Ασφάλεια Ευθύνης Προϊόντων

Εξασφαλίζουμε πληρωμή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση ατυχήματος.

Οι Καλύψεις μας

Τη νομική ευθύνη του ασφαλισμένου σε τρίτους για τυχαία σωματική βλάβη ή ζημιά σε περιουσία που προέρχεται και έχει σχέση με το προϊόν που θα προμηθεύσει σε τρίτους.

Απευθυνόμαστε σε
  • Κατασκευαστές/παραγωγούς.
  • Προμηθευτές (χονδρική ή λιανική πώληση).
  • Μεσάζοντες.
Πλεονεκτήματα

Απαλλαγή από την αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης οι απαιτήσεις τρίτων από τη χρήση των προϊόντων της.

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου είναι η επιλογή σου.

  1. Ολοκληρωμένα Σχέδια
  2. Αξιόπιστη Ασφάλιση
  3. Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Η Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων απευθύνεται σε κατασκευαστές, παραγωγούς, προμηθευτές και μεσάζοντες.

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου είναι η επιλογή σου.

IMG

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Έχεις τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ασφάλισης.

IMG

Αξιόπιστη Ασφάλιση

Εδώ και 4 χρόνια είμαστε πρώτοι στην προτίμηση των ασφαλιζόμενων.

IMG

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Είμαστε άμεσοι και αποτελεσματικοί στο χειρισμό Απαιτήσεων μετά από ζημιές.

Μάθε περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάλεσέ μας στο

8000.87.87