Ψηφιακή εμπειρία με πρωτοποριακές εφαρμογές και λύσεις

Δρ. Ευάγγελος Μονοχρήστου Chief Information Officer Genikes Insurance and Eurolife

O χρηματοοικονομικός τομέας μετασχηματίζεται ψηφιακά με ταχύτατους ρυθμούς. Ένας μετασχηματισμός που επηρεάζει πολλές παραμέτρους: Από την επαφή και επικοινωνία με τον πελάτη, υφιστάμενο και δυνητικό, μέσω της δημιουργίας ψηφιακής εμπειρίας χρήσης, μέχρι την αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών των οργανισμών. Ο βασικός στόχος πίσω από τις ριζικές αλλαγές που καταγράφονται διεθνώς είναι η ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση καθώς και η βελτίωση της παραγωγικότητας και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Έρευνες και αναλύσεις των κορυφαίων του χώρου συγκλίνουν στην άποψη, ότι η ασφαλιστική βιομηχανία μετακινείται σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας. Σε ένα μοντέλο στο οποίο ο πλήρης μετασχηματισμός κάθε πτυχής του σημερινού παραδοσιακού τρόπου λειτουργίας κρίνεται απαραίτητος. Ο ρυθμός της αλλαγής αυξάνεται, όσο οι διάφοροι εμπλεκόμενοι εξοικειώνονται με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, Γενικές Ασφάλειες και Eurolife, επενδύουν συνεχώς στο ψηφιακό τους μετασχηματισμό, μέσα από την υλοποίηση έργων που καλύπτουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες πελατών και συνεργατών. Ένα παράδειγμα αυτής της προσπάθειας αποτελεί η υλοποίηση δράσης ενσωμάτωσης ηλεκτρονικών υπογραφών (eSignatures) σε όλο τον κύκλο πώλησης των ασφαλιστικών προϊόντων, διευκολύνοντας έτσι τόσο τους πελάτες όσο και τους συνεργάτες μας και επιτρέποντας την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας.

 

Γενικές Ασφάλειες  

Μέσα από την υιοθέτηση και εισαγωγή καινοτόμων εργαλείων και συστημάτων, οι Γενικές Ασφάλειες στοχεύουν όχι μόνο στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πελάτη αλλά και στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής εμπειρίας που θα καλύπτει το σύνολο της σχέσης του με την Εταιρία: από τη λήψη προσφοράς μέχρι την πληρωμή μιας απαίτησης ή την τροποποίηση μιας κάλυψης. Η Στρατηγική του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Γενικών Ασφαλειών έχει χτιστεί πάνω στο τρίπτυχο αυτονομία, διαφάνεια, εξατομίκευση. Ενδεικτικά, μέσα από ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές κινητού ο πελάτης θα μπορεί εύκολα, γρήγορα και με φιλικό τρόπο να:

  • «Χτίζει» προσωποποιημένες ασφαλιστικές λύσεις βάσει των επιλογών του, συγκρίνοντας διάφορα σενάρια και καταλήγοντας στο να αγοράσει το προϊόν που επιλέγει.
  • Επικοινωνεί και να ενημερώνεται, να αιτείται αλλαγές και να υποβάλλει αιτήματα, να εκτελεί τροποποιήσεις και πληρωμές, να βρίσκει πληροφορίες και στοιχεία που τον αφορούν και γενικότερα να διαχειρίζεται τη σχέση του με την Εταιρία.
  • Υποβάλλει απαιτήσεις και να παρακολουθεί δυναμικά την εξέλιξη τους, ενώ παράλληλα να έχει τη δυνατότητα για άμεση διευθέτηση τους.

Την ίδια στιγμή, θα συνεχίσουμε να εισάγουμε καινοτόμες και πρωτοποριακές εφαρμογές και λύσεις που προσθέτουν αξία στους πελάτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δυνατότητα, για πρώτη φορά στην Κύπρο, ηλεκτρονικής υποβολής απαίτησης (First Notice of Loss) μέσω του Genikes App, με μόλις μερικά κλικ. 

Πελάτες και Ψηφιακή Εποχή

Οι πελάτες ολοένα και περισσότερο αναζητούν εταιρίες που να τους προσφέρουν εκείνα τα ψηφιακά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να ολοκληρώσουν την εργασία τους εύκολα, γρήγορα, με εύχρηστο και φιλικό τρόπο. Ψάχνουν διαρκώς για εκείνες τις υπηρεσίες που θα μπορούν να απολαμβάνουν από την άνεση του σπιτιού ή του γραφείου τους, με τη χρήση της συσκευής που επιθυμούν είτε είναι το smartphone, το tablet, ή το laptop τους. Και όλα αυτά μέσα από σύγχρονα συστήματα που ενσωματώνουν state-of-the-art τεχνολογίες, σύγχρονο σχεδιασμό UI/UX καθώς και εργαλεία ενσωμάτωσης μηχανισμών gamification, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε νεότερες γενιές χρηστών.

Παράλληλα όμως, απαιτούν πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση στα δεδομένα που τους αφορούν, διαφάνεια στη χρήση τους και ασφάλεια στη διαχείριση τους. Οι κίνδυνοι απώλειας προσωπικών δεδομένων και κενά ασφαλείας είναι μερικά μόνο από τα θέματα που απασχολούν τον ψηφιακό πελάτη. Στις Γενικές Ασφάλειες και στη Eurolife, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία στα ζητήματα της ασφάλειας, της προστασίας των δεδομένων των πελατών μας και της τήρησης των σχετικών κανονισμών και νομοθεσιών, σημεία που αποτελούν πρωταρχικό στόχο και αδιαπραγμάτευτες αρχές για εμάς.

 

 

Δρ. Ευάγγελος Μονοχρήστου

Chief Information Officer

Genikes Insurance and Eurolife