Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου προσφέρουν την Toyota insurance

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου προσφέρουν την Toyota insurance

Σκοπός της νέας αυτής συνεργασίας είναι η προσφορά εξυπηρέτησης 360ο σε όλους τους υφιστάμενους και νέους κατόχους Toyota, καλύπτοντας εξ’ ολοκλήρου όλες τις ανάγκες τους, από την πρώτη μέρα που εισέρχονται στη δυναμική της οικογένειας Toyota.

Τα τρία ασφαλιστικά Σχέδια τα οποία προσφέρονται μέσω των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών της Toyota και περιλαμβάνουν το Toyota Insurance ThirdPartyPlusWeb, ComprehensiveWeb και ComprehensiveSuperiorWeb.

Συγκεκριμένα, τα δύο πρώτα Σχέδια περιλαμβάνουν κάλυψη για ευθύνη έναντι τρίτου, οδήγηση πέραν της οδού, οδική βοήθεια/φροντίδα ατυχήματος, έκπτωση αφοσίωσης και κάλυψη ανεμοθώρακα. Το Toyota Insurance ComprehensiveWeb παρέχει, πρόσθετα, κάλυψη απώλειας ή ζημιάς του οχήματος από φωτιά ή κλοπή και οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημιά υποστεί το όχημα.

Παράλληλα, το προνομιακό σχέδιο Toyota Insurance ComprehensiveSuperiorWebπεριλαμβάνει, πέραν των όσων αναφέρονται πιο πάνω, κάλυψη απώλειας χρήσης, φυσικούς κινδύνους, ζημιές από απεργίες και οχλαγωγίες, απώλεια προσωπικών αντικειμένων, προσωπικά ατυχήματα ασφαλισμένου και συζύγου, αντικατάσταση οχήματος με καινούργιο ως επίσης και απαλλαγή αύξησης ασφαλίστρου μετά από Απαίτηση.

Σε όλα τα πιο πάνω Σχέδια ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, βάσει των λεκτικών των σχετικών Ασφαλιστηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες

 

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου διαδραματίζουν για 70 χρόνια ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης και της ασφαλιστικής βιομηχανίας στην Κύπρο και έχουν αναδειχθεί ως μία από τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες του τόπου.  Παραμένοντας σταθερές στις αξίες τους, διακρίνονται για το κύρος, την αξιοπιστία και την υπευθυνότητά τους καθώς και για τον επαγγελματισμό ενός έμπειρου, καταρτισμένου και άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού. Παράλληλα, είναι ευέλικτες στις καλύψεις τους, βελτιώνοντας συνεχώς τα παραδοσιακά ασφαλιστικά σχέδια, αναπτύσσοντας νέες, πρωτοποριακές καλύψεις που ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες ιδιωτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων, διατηρώντας διαχρονικά ψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης τόσο στο στάδιο της πώλησης όσο και στο χειρισμό απαιτήσεων μετά από ζημιές.