Οι Γενικές Ασφάλειες προσφέρουν ασφάλεια στους εθελοντές του SupportCY

Με αίσθημα ευθύνης και αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο που το Σώμα Εθελοντών του SupportCY επιτελεί στην τοπική κοινωνία, οι Γενικές Ασφάλειες προσφέρουν για δεύτερη συνεχή χρονιά την ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών του Σώματος. Καθώς η ασφάλεια των εθελοντών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, οι Γενικές Ασφάλειες βρίσκονται δίπλα τους καλύπτοντας ο,τιδήποτε και αν συμβεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και του σημαντικού, ανθρωπιστικού έργου τους.

Το Σώμα Εθελοντών του SupportCY, που αριθμεί σήμερα 60 άντρες και γυναίκες, έχει υποστηρικτικό ρόλο προς τον κρατικό μηχανισμό στην πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών, πλημμυρών και άλλων φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών σε παγκύπρια κλίμακα, ενώ συμμετέχουν στην αντιμετώπιση και κάλυψη άλλων ανθρωπιστικών θεμάτων. Η επιχειρησιακή ετοιμότητα των εθελοντών ενισχύεται μέσα από εξειδικευμένες και πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, οι οποίες επίσης καλύπτονται από την ασφαλιστική τους κάλυψη των Γενικών Ασφαλειών.

Σε δήλωσή του, ο Μάριος Σταύρου, Head of Operations του SupportCY ανάφερε: «Η ασφάλιση των εθελοντών μας αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, ιδιαίτερα εντός του πεδίου επιχειρήσεων. Όταν οι εθελοντές ανταποκρίνονται για να υποστηρίξουν το έργο των κρατικών υπηρεσιών, εκτός από τον εξειδικευμένο εξοπλισμό και οχήματα πρέπει να νιώθουν ότι έχουν ένα επιπρόσθετο σύμμαχο μαζί τους. Ευχαριστούμε τις Γενικές Ασφάλειες για την ασφάλιση των μελών του Σώματος Εθελοντών, η οποία αποτελεί την μοναδική ασφαλιστική κάλυψη ομάδας εθελοντών στην Κύπρο.»