Γενικές Ασφάλειες Κύπρου… με ασφάλεια από το σπίτι

Επειδή μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία, μεριμνούμε για την ασφάλειά σας και σας προσφέρουμε εναλλακτικά κανάλια μέσα από τα οποία μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από τον χώρο σας.

Συγκεκριμένα:

Υποβολή Απαιτήσεων: Σε περίπτωση ζημιάς, απώλειας ή κάποιου ατυχούς περιστατικού το οποίο εμπίπτει στις Καλύψεις του Ασφαλιστηρίου σας, μπορείτε να βρείτε Έντυπα Απαίτησης στο https://www.gic.com.cy/home/faq22/ και να τα υποβάλετε μέσω E-mail.

Πληρωμή Ασφαλίστρων μέσω των ακόλουθων επιλογών:

  • Μέσω της ιστοσελίδας μας: (Πληρωμή Ασφαλίστρων)
  • Αν είστε πελάτης της Τράπεζας Κύπρου, μέσω της υπηρεσίας 1bank: (Μεταφορές & Πληρωμές – Πληρωμές Οργανισμών/ Εταιρειών – Λογαριασμοί Κοινής Ωφελείας – Επιλογή Δικαιούχου Οργανισμού: Γενικές Ασφάλειες Κύπρου)
  • Αν είστε κάτοχος κάρτας, μέσω της υπηρεσίας JCC Smart,

Ασφάλιση Online: Με τρία απλά βήματα, μπορείτε να αγοράσετε την ασφάλιση που σας ταιριάζει στο https://www.gic.com.cy/home/insurance-online/

Για οποιαδήποτε άλλη εξυπηρέτησή σας, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω:

  • Του Κέντρου Εξυπηρέτησης στο 80008787  (Δευτέρα – Παρασκευή 7:30-14:00)
  • Μέσω της ιστοσελίδας των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου στο www.gic.com.cy
  • Κοινωνικά δίκτυα Facebook και LinkedIn