Το νέο Genikes App τί έχει να προσφέρει στον Κύπριο καταναλωτή / πελάτη;

Μέσα από το νέο, σχεδιαστικά και λειτουργικά, αναβαθμισμένο Genikes App ο χρήστης μπορεί μεταξύ άλλων:

Να ειδοποιήσει ηλεκτρονικά τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου, υποβάλλοντας Απαίτηση σε περίπτωση ζημιάς σε ανεμοθώρακα (windscreen) ή ζημιάς στο Ασφαλισμένο Όχημα που δεν περιλαμβάνει ζημιά σε περιουσία τρίτου και/ή σωματικές βλάβες τρίτων, αποστέλλοντας τα απαραίτητα δεδομένα και στοιχεία που ζητούνται από την Εφαρμογή.

Να ειδοποιήσει ηλεκτρονικά την Υπηρεσία Οδικής Βοήθειας ή την Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος χωρίς να χρειαστεί να τηλεφωνήσει (γίνεται εντοπισμός της τοποθεσίας με χρήση του GPS tracking της Συσκευής).

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω του Genikes App, για πρώτη φορά στην Κύπρο, προσφέρεται στον πελάτη η δυνατότητα να γίνει ηλεκτρονικά το FNOL (First Notice of Loss), αυτοματοποιώντας τη συγκεκριμένη διαδικασία.