"Η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας αποτελεί το πολυτιμότερο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα"

Η ανταπόκριση μιας ασφαλιστικής εταιρείας στις ζωτικές ανθρώπινες ανάγκες εργαζομένων, πελατών και συνεργατών είναι ισχυρό σημάδι αξιοπιστίας.

Στις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου καθ’ όλο το διάστημα του περιορισμού, θέσαμε τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας των ανθρώπων μας. Λάβαμε άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και εφαρμόσαμε αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής στους εργασιακούς μας χώρους. Λήφθηκαν υπόψη πρόνοιες για οικογένειες με παιδιά ή ευάλωτα άτομα, έγιναν χωροταξικές αλλαγές, καθιερώθηκε η εξ-αποστάσεως εργασία και η τηλεργασία, αντικαταστάθηκαν όλες οι συναντήσεις με τηλεδιασκέψεις και βιντεοδιασκέψεις, και πολλά άλλα.

Η υιοθέτηση και σταδιακή εισαγωγή καινοτόμων εργαλείων και συστημάτων επεκτείνεται και στην εμπειρία του πελάτη. Στις Γενικές στοχεύουμε όχι μόνο στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής εμπειρίας που θα καλύπτει το σύνολο της σχέσης του πελάτη με την Εταιρία (από τη λήψη προσφοράς μέχρι την πληρωμή μιας Απαίτησης ή την τροποποίηση μιας κάλυψης). Η Στρατηγική του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Γενικών έχει χτιστεί πάνω στο τρίπτυχο self-sufficiency, transparency, και personalization. Ενδεικτικά, μέσα από web tools και mobile apps, ο πελάτης θα μπορεί εύκολα, γρήγορα και με φιλικό τρόπο, να «χτίζει» προσωποποιημένες ασφαλιστικές λύσεις βάσει των επιλογών του, να επικοινωνεί και να ενημερώνεται, να αιτείται αλλαγές και να υποβάλλει αιτήματα, να εκτελεί τροποποιήσεις και πληρωμές, να βρίσκει πληροφορίες και στοιχεία που τον αφορούν, να υποβάλλει απαιτήσεις και να παρακολουθεί δυναμικά την εξέλιξη τους.

Με αυτοπεποίθηση δίνουμε έμφαση στις διαδικασίες που μας κάνουν ακόμα πιο ανταγωνιστικούς στην κυπριακή αγορά. Απλοποιήσαμε το λειτουργικό μας μοντέλο και επενδύσαμε περαιτέρω στην ψηφιοποίηση των κύριων διαδικασιών μας Ο πελάτης απέκτησε περισσότερη αμεσότητα και πολλαπλές επιλογές στην εξυπηρέτηση των αναγκών του. Εντείναμε τις διαδικασίες κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς η σχέση εμπιστοσύνης μας με τους πελάτες μας αποτελεί το πολυτιμότερο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου, μέσα στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στηρίζουν το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας στην Κύπρο, «Οδηγώ με ασφάλεια», σε συνεργασία με το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας και το ΜΚΟ Reaction. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα τους νέους να δώσουν προσοχή στην υπεύθυνη και ασφαλή οδήγηση μέσα από ολοκληρωμένη εκπαίδευση.