Πίνακας Ασφαλιστικών Καλύψεων/Οφελημάτων

Home Superior Home Plus Home Basic Home Flexible/Web Home Burglary
Πυρκαγιά
Καπνός
Κεραυνός
Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα
Ζημιές πυρόσβεσης
Πυρκαγιά από θάμνους και χόρτα
Έκρηξη λέβητα/υγραερίου
Σεισμός
Θύελλα και καταιγίδα
Πλημμύρα
Πρόσκρουση αεροσκαφών, οχημάτων, ζώων
Οχλαγωγίες, εργατικές ή πολιτικές ταραχές ή απεργίες
Κακόβουλη ζημιά
Διαρροή νερού ή καυσίμων
Ευρεία έκρηξη
Κλοπή από διάρρηξη με παραβίαση
Αποκομιδή συντριμμάτων
Έξοδα μηχανικών και αρχιτεκτόνων
Κάλυψη θερμοσίφωνα
Πληθωριστική προστασία
Απώλεια ενοικίων
Έξοδα μεταστέγασης
Αστική ευθύνη ιδιοκτήτη/ενοικίου €175.000 €90.000
Αποζημίωση σε αξία αντικατάστασης
Αυτόματη επαναφορά ασφαλισμένου ποσού
Κλοπή
Πτώση δέντρων
Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών
Τυχαία ζημιά σε καλώδια και υπόγειες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Αντικατάσταση κλειδαριών
Οικιακό ατύχημα*
Πιστωτικές κάρτες*
Ταξιδιωτικές αποσκευές
Προσωπική Αστική Ευθύνη*
Έκπτωση Αφοσίωσης
Home assistance

Παρεχόμενες καλύψεις και ωφελήματα

Προαιρετικές καλύψεις

* Δεν ισχύει όταν ο αφαλισμένος είναι νομικό πρόσωπο

Οι Γενικές Ασφάλειες είναι η επιλογή σου.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Έχεις τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ασφάλισης.

Αξιόπιστη Ασφάλιση

Κορυφαία Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικού Κλάδου στην Κύπρο βάσει των Global Insurance Awards 2021

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Είμαστε άμεσοι και αποτελεσματικοί στο χειρισμό Απαιτήσεων μετά από ζημιές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ