Πίνακας Ασφαλιστικών Καλύψεων/Οφελημάτων

Home Superior Home Plus Home Basic Home Flexible/Web Home Burglary
Πυρκαγιά
Καπνός
Κεραυνός
Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα
Ζημιές πυρόσβεσης
Πυρκαγιά από θάμνους και χόρτα
Έκρηξη λέβητα/υγραερίου
Σεισμός
Θύελλα και καταιγίδα
Πλημμύρα
Πρόσκρουση αεροσκαφών, οχημάτων, ζώων
Οχλαγωγίες, εργατικές ή πολιτικές ταραχές ή απεργίες
Κακόβουλη ζημιά
Διαρροή νερού ή καυσίμων
Ευρεία έκρηξη
Κλοπή από διάρρηξη με παραβίαση
Αποκομιδή συντριμμάτων
Έξοδα μηχανικών και αρχιτεκτόνων
Κάλυψη θερμοσίφωνα
Πληθωριστική προστασία
Απώλεια ενοικίων
Έξοδα μεταστέγασης
Αστική ευθύνη ιδιοκτήτη/ενοικίου €175.000 €90.000
Αποζημίωση σε αξία αντικατάστασης
Αυτόματη επαναφορά ασφαλισμένου ποσού
Κλοπή
Πτώση δέντρων
Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών
Τυχαία ζημιά σε καλώδια και υπόγειες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Αντικατάσταση κλειδαριών
Οικιακό ατύχημα*
Πιστωτικές κάρτες*
Ταξιδιωτικές αποσκευές
Προσωπική Αστική Ευθύνη*
Έκπτωση Αφοσίωσης
Home assistance

Παρεχόμενες καλύψεις και ωφελήματα

Προαιρετικές καλύψεις

* Δεν ισχύει όταν ο αφαλισμένος είναι νομικό πρόσωπο

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου είναι η επιλογή σου.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Έχεις τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ασφάλισης.

Αξιόπιστη Ασφάλιση

Εδώ και 4 χρόνια είμαστε πρώτοι στην προτίμηση των ασφαλιζόμενων.

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Είμαστε άμεσοι και αποτελεσματικοί στο χειρισμό Απαιτήσεων μετά από ζημιές.

Μάθε περισσότερα

Κάλεσέ μας στο

8000.87.87