Λόγω του Covid-19 εργάζομαι από το σπίτι. Παρέχει το Ασφαλιστήριο Οικίας μου κάλυψη για ζημιά ή απώλεια που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα διεξαγωγής του επαγγέλματος μου από το σπίτι;

Τα Ασφαλιστήρια Οικίας των Γενικών συνήθως δεν καλύπτουν ζημιά ή απώλεια που συμβαίνει ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διεξαγωγή επαγγέλματος στο σπίτι. Ωστόσο, η Εταιρεία μας έχει αποφασίσει να επεκτείνει όλα τα Ασφαλιστήρια Οικίας ώστε αυτά να καλύπτουν τέτοια ζημιά ή απώλεια εφόσον η επαγγελματική δραστηριότητα περιορίζεται σε γραφειακής φύσεως επαγγέλματα  μέχρι το τέλος Μαΐου 2020.

Εάν το Ασφαλιστήριό σας παρέχει Κάλυψη περιεχομένων, αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει Κάλυψη για εξοπλισμό γραφείου (αξίας μέχρι €2.000) ο οποίος σας ανήκει και τον οποίο χρησιμοποιείτε από το σπίτι, υπό τον όρο ότι αυτός ο εξοπλισμός δηλώνεται και περιλαμβάνεται στο Ασφαλιστήριό σας. Εάν η αξία αυτού του εξοπλισμού υπερβαίνει τα €2.000 ευρώ, επικοινωνήστε μαζί μας στο 8000.87.87 για να αξιολογήσουμε τα ασφαλισμένα σας ποσά.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων δεν μπορώ να ταξιδέψω από το εξωτερικό ώστε να επιστρέψω στο σπίτι μου και ως εκ τούτου αυτό μπορεί να μείνει ακατοίκητο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από των αριθμό ημερών που ορίζονται στο Ασφαλιστήριο μου. Θα ισχύει η κάλυψη μου;

Ναι. Εάν δεν καταφέρατε να επιστρέψετε στο σπίτι σας ως αποτέλεσμα του COVID-19 (για παράδειγμα, λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών/ακυρώσεων ή/και της αυτοαπομόνωσης), τότε ο περιορισμός αριθμού ημερών στο Ασφαλιστήριό σας θα αρθεί έως το τέλος Μαΐου 2020.