Ολοκληρωμένα προγράμματα Ασφάλειας Σκαφών Αναψυχής.

Επίλεξε το πρόγραμμα ασφάλισης που καλύπτει κάθε ταξίδι με το σκάφος σου.

Ασφάλεια Σκαφών Αναψυχής

Οι Καλύψεις μας
  •  Τυχαία απώλεια ή ζημιά του σκάφους συμπεριλαμβανομένων των μηχανών, προσωπικών αντικειμένων και άλλου εξοπλισμού από:

          - Θαλάσσιοι κίνδυνοι.

          - Πυρκαγιά.

          - Εκβολή.

          - Σεισμός.

          - Κεραυνός.

          - Κλοπή.

          - Έκρηξη.

          - Κακόβουλη ζημιά.

          - Πόλεμο, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, οχλαγωγίες.

          - Πολιτικές διαταραχές.

  • Έξοδα Διάσωσης.
  • Ανέλκυση, απομάκρυνση ή καταστροφή ναυαγίου.
  • Δικαστικές δαπάνες.
  • Τη νομική ευθύνη του ιδιοκτήτη για αποζημίωση τρίτων προσώπων που έχουν υποστεί ζημιά ή τραυματισμό που προέρχεται και έχει σχέση με το σκάφος.
Απευθυνόμαστε σε
  • Ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής.
  • Κατασκευαστές / εισαγωγείς σκαφών αναψυχής.
Πλεονεκτήματα

Σιγουριά και εξασφάλιση ότι σε περίπτωση ατυχήματος η Εταιρεία θα αναλάβει την αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση τρίτων.

Οι Γενικές Ασφάλειες είναι η επιλογή σου

  1. Ολοκληρωμένα Σχέδια
  2. Αξιόπιστη Ασφάλιση
  3. Γρήγορη Εξυπηρέτηση

H Ασφάλεια Σκαφών Αναψυχής καλύπτει ανέλκυση, απομάκρυνση ή καταστροφή ναυαγίου.

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου είναι η επιλογή σου.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Έχεις τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ασφάλισης.

Αξιόπιστη Ασφάλιση

Εδώ και 4 χρόνια είμαστε πρώτοι στην προτίμηση των ασφαλιζόμενων.

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Είμαστε άμεσοι και αποτελεσματικοί στο χειρισμό Απαιτήσεων μετά από ζημιές.

Μάθε περισσότερα

Κάλεσέ μας στο

8000.87.87