Ολοκληρωμένα προγράμματα Ασφάλισης Ταξιδιού.

Επίλεξε το ευέλικτο σχέδιο ασφάλισης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του επαγγελματικού ταξιδιού σου. Απόλαυσε αξιόπιστη ασφάλεια ταξιδιού σε ευνοϊκή τιμή.

Ασφάλεια Ταξιδιού

Έχεις τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία ασφαλιστικά Σχέδια για ενήλικες και ένα για παιδιά.

Οι Καλύψεις μας

Εξασφαλίζουμε πληρωμή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση ατυχήματος, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, που προκαλεί:

          - Θάνατο.

          - Μόνιμη ανικανότητα.

          - Προσωρινή ολική ανικανότητα για εργασία.

          - Ιατρικά έξοδα.

          - Απώλεια, ζημιά ή καταστροφή σε αποσκευές.

Απευθυνόμαστε σε
  • Ταξιδιωτικό κοινό ηλικίας 5-70 ετών.
  • Παιδιά 5-16 ετών εφόσον συνοδεύονται από γονείς.
Πλεονεκτήματα
  • Αναπλήρωση εισοδήματος που χάνεται μετά από ατύχημα.
  • Χρησιμοποίηση του ασφαλισμένου ποσού για εξόφληση δανείων ή πιστωτών.
  • Αντιμετώπιση των τρεχουσών οικογενειακών αναγκών.
  • Κάλυψη για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για περίοδο είτε 30 ημερών είτε 60 ημερών.

Οι Γενικές Ασφάλειες είναι η επιλογή σου

  1. Ολοκληρωμένα Σχέδια
  2. Αξιόπιστη Ασφάλιση
  3. Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Η Ασφάλεια Ταξιδιού καλύπτει ταξιδιωτική βοήθεια 24 ώρες το 24ωρο.

Δες τα ωφελήματα της Ταξιδιωτικής Βοήθειας εδώ

Η Ασφάλεια Ταξιδιού καλύπτει όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για περίοδο είτε 30 ημερών είτε 60 ημερών.

Τα Σχέδιά μας

Παρεχόμενη Κάλυψη

Σχέδια Ασφάλισης

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΑΙΔΙΑ

 

Α

Β

Γ

Δ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

 

 

 

 

Απώλεια ζωής από ατύχημα

€20.000

€30.000

€40.000

€2.000

Μόνιμη Ανικανότητα (μόνιμη ολική   απώλεια της όρασης ενός ή δύο ματιών ή ολική απώλεια ενός ή δύο χεριών ή   ποδιών ή μόνιμη ολική ανικανότητα για εξάσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος ή   απασχόλησης)

€20.000

€30.000

€40.000

€8.000

Προσωρινή Ολική Ανικανότητα για   εξάσκηση της συνήθους απασχόλησης. Εβδομαδιαίο επίδομα μέχρι 52 εβδομάδες.

€50

€80

€100

-

Ιατρικά έξοδα που προκύπτουν μετά   από Σωματικό Τραυματισμό όπως καθορίζεται στους Ορισμούς του Ασφαλιστηρίου.

μέχρι

€1.400

μέχρι

€2.000

μέχρι

€2.200

μέχρι

€400

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

(ανώτατο όριο €260 για κάθε   αντικείμενο) μέχρι

€1.000

€1.200

€1.500

€400

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

 

 

 

 

Διάρκεια ταξιδίου μέχρι 30 ημέρες

€ 22

€ 30

€ 36

€ 6

Διάρκεια ταξιδίου μέχρι 60 ημέρες

€ 30

€ 42

€ 50

€ 8

Οι Γενικές Ασφάλειες είναι η επιλογή σου.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Έχεις τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ασφάλισης.

Αξιόπιστη Ασφάλιση

Καλύτερη ασφαλιστική γενικού κλάδου στα World Finance Insurance Awards 2022

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Είμαστε άμεσοι και αποτελεσματικοί στο χειρισμό Απαιτήσεων μετά από ζημιές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ