Ολοκληρωμένα προγράμματα Ασφάλισης Μηχανικών Βλαβών.

Απόλαυσε αξιόπιστη ασφάλιση σε ευνοϊκή τιμή.

Ασφάλεια Μηχανικών Βλαβών

Καλύπτουμε το ασφαλιζόμενο αντικείμενο όταν αυτό έχει υποστεί οποιαδήποτε αιφνίδια ή απρόβλεπτη φυσική ζημιά ή απώλεια από περιστατικό που δεν εξαιρείται από το συμβόλαιο, και συνεπάγεται επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.

Οι Καλύψεις μας
 •  Τουρμπίνες.
 • Γεννήτριες.
 • Μετασχηματιστές.
 • Επιχειρήσεις με πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις παραγωγής.
 • Λοιπά μηχανήματα.
Απευθυνόμαστε σε
 • Βιομηχανίες.
 • Βιοτεχνίες.
 • Ξενοδοχεία.
Πλεονεκτήματα

Απαλλαγή από την αβεβαιότητα για τις οικονομικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης ως αποτέλεσμα μηχανικών βλαβών.

Οι Γενικές Ασφάλειες είναι η επιλογή σου

 1. Ολοκληρωμένα Σχέδια
 2. Αξιόπιστη Ασφάλιση
 3. Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Η Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών απευθύνεται σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες και ξενοδοχεία.

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου είναι η επιλογή σου.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Έχεις τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ασφάλισης.

Αξιόπιστη Ασφάλιση

Εδώ και 4 χρόνια είμαστε πρώτοι στην προτίμηση των ασφαλιζόμενων.

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Είμαστε άμεσοι και αποτελεσματικοί στο χειρισμό Απαιτήσεων μετά από ζημιές.

Μάθε περισσότερα

Κάλεσέ μας στο

8000.87.87