Όροι και Προϋποθέσεις

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει και διατηρείται από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η χρήση και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται πιο κάτω. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας των Γενικών Ασφαλειών  Κύπρου είναι ιδιοκτησία του των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου. Η αναπαραγωγή με οποιαδήποτε μορφή οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας επιτρέπεται μόνο για προσωπική χρήση.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα των Γενικών Ασφαλειών Τράπεζας Κύπρου θεωρούνται αξιόπιστες κατά την ώρα καταχώρησης τους. Εντούτοις, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες θα είναι εξακριβωμένες και πλήρεις ανά πάσα στιγμή. Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου δεν θα είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που υφίσταται οποιοσδήποτε χρήστης ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης του/της στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων αυτών των όρων και προϋποθέσεων, υπόκεινται σε αλλαγή από μας χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση.

Ο χρήστης αναλαμβάνει οποιοδήποτε κίνδυνο πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας μας. Εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε υλικού που μεταφορτώνετε από αυτή δεν θα προκαλέσει ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσία σας.

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες. Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου δεν φέρει καμία ευθύνη για τη εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών σας σε τέτοιες ιστοσελίδες, αφού αυτές είναι πέραν του δικού μας  ελέγχου.

Τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων

Οι Ασφάλειες μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσουν οποιονδήποτε ή όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρηθούν ότι έχουν ειδοποιηθεί και δεσμεύονται από τις αλλαγές.

Παραβίαση Όρων & Προϋποθέσεων

Σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων από οποιοδήποτε χρήστη των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου μπορεί και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της, χωρίς να  αποκλείει την δυνατότητα απόκλισης πρόσβασης οποιουδήποτε χρήστη στην ιστοσελίδα.

Ισχύουσα Νομοθεσία

Η χρήση της ιστοσελίδας μας θα διέπεται από τους νόμους της Κύπρου.

Προβλήματα που τυχόν προκύψουν από την χρήση του ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα του Συγκροτήματος των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου έχει δοκιμαστεί εκτενώς. Εν τούτοις, αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε μέσω

  • email, στην διεύθυνση general@gic.bankofcyprus.com
  • είτε τηλεφωνικώς στο τηλ. 8000.87.87  (00357 22128700 για διεθνείς κλήσεις)      από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7:45 - 20:00.

Κεντρικά Γραφεία

Τα Κεντρικά Γραφεία των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου βρίσκονται στην Οδό Θεμιστοκλή Δερβή 2-4, 1066 Λευκωσία.

Πολιτική αναφορικά με τα Cookie

Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύουν στον υπολογιστή σου οι διαδικτυακές τοποθεσίες που επισκέπτεσαι. Τα cookie χρησιμοποιούνται προκειμένου να παρέχεται στους επισκέπτες πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο cookie μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίον χρησιμοποιείς το Διαδίκτυο. Βάσει του νόμου περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όλοι οι επισκέπτες μιας διαδικτυακής τοποθεσίας με cookie πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που δηλώνουν ότι η διαδικτυακή τοποθεσία περιέχει cookie και αναφέρουν τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτά. Οι επισκέπτες πρέπει επίσης να εγκρίνουν τη χρήση των cookie αυτών. Η διαδικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookie:

Όνομα cookie

Σκοπός

Τύπος

_utma

_utmb

_utmc

_utmt

_utmv

_utmz

Google Analytics. Αυτά τα cookie τρίτων μερών χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία.

Ανάλυση

ASP.NET_SessionId

Cookie περιόδου λειτουργίας, που αποστέλλεται στο   πρόγραμμα περιήγησης web. Χρησιμοποιείται όταν ανοίγετε το πρόγραμμα   περιήγησης και, στη συνέχεια, μεταβαίνετε σε διαδικτυακή τοποθεσία με   εφαρμογή κατάστασης περιόδου λειτουργίας ASP.NET. Το cookie διαγράφεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα   περιήγησης.

Υποχρεωτικό

BIGipServerGROUP_WebServer TS013ab56e

Cookie διακομιστή Big Ip F5. Επικυρώνει τα cookie τομέα και τα cookie δευτερεύοντα   τομέα, ανιχνεύει τη λήξη της περιόδου λειτουργίας.

Υποχρεωτικό

google.com

doubleclick.net

Υπηρεσίες διαφήμισης Google. Αυτά τα cookie τρίτων μερών χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των διαφημίσεων.

Μάρκετινγκ (εξωτερικά)

EU_COOKIE_LAW_CONSENT

Μας ενημερώνει ότι έχετε κάνει κλικ στο κουμπί «Continue» (Συνέχεια) στο αναδυόμενο παράθυρο cookie και έχετε συμφωνήσει να αποδεχθείτε τα cookie.

Λειτουργικότητα

Εργαλεία ανάλυσης για τη διαδικτυακή τοποθεσία

Σε αυτή την τοποθεσία χρησιμοποιείται το εργαλείο ανάλυσης ιστού Google Analytics, προκειμένου να προκύψει μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή τοποθεσία οι χρήστες. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookie για τη συλλογή ανώνυμων πληροφοριών (αθροιστικά) σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τη διαδικτυακή τοποθεσία, για παράδειγμα, σχετικά με τον αριθμό προβολών των σελίδων, τον τρόπο με τον οποίο έφθασαν οι επισκέπτες στη διαδικτυακή τοποθεσία, καθώς και τον αριθμό των επισκέψεων. Ο σκοπός είναι να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τη χρηστικότητα της διαδικτυακής τοποθεσίας. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από την από μέρους σας χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας στη συνέχεια ανακατευθύνονται και αποθηκεύονται από την Google Inc. Αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιεί ανωνυμοποίηση διευθύνσεων IP στο εργαλείο Analytics. Το χαρακτηριστικό ανωνυμοποίησης διευθύνσεων του Analytics αλλάζει την τελευταία οκτάδα των διευθύνσεων IP χρήστη IPv4 και τα τελευταία 80 bit των διευθύνσεων IPv6 σε μηδενικά στη μνήμη, σύντομα μετά την αποστολή τους στο Δίκτυο Συλλογής Στοιχείων του Analytics. Σε αυτή την περίπτωση, ο πλήρης διεύθυνση IP δεν καταγράφεται ποτέ σε δίσκο.

Πώς να αποφύγετε τα Cookie

Αν προτιμάς να απορρίψεις τη χρήση cookie, άλλαξε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης web, έτσι ώστε είτε η λήψη των cookie να απορρίπτεται αυτόματα είτε να σου εμφανίζεται ένα παράθυρο προτροπής, κάθε φορά που κάποια διαδικτυακή τοποθεσία ζητά να αποθηκεύσει cookie. Υπάρχει δυνατότητα διαγραφής και των cookie που είχαν αποκτηθεί με λήψη στο παρελθόν, μέσω του προγράμματος περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανάτρεξε στην τεκμηρίωση του προγράμματος περιήγησης.