24ωρη εξυπηρέτηση για επείγοντα ή μη περιστατικά.

Εξασφάλισε 24ωρη οικιακή τεχνική βοήθεια μέσω της υπηρεσίας Home Assistance.

Δωρεάν άμεση εξυπηρέτηση σε περίπτωση ανάγκης οικιακής τεχνικής βοήθειας:

Υπηρεσία επείγουσας οικιακής τεχνικής βοήθειας

Η υπηρεσία, η οποία παρέχεται από συνεργάτες της Εταιρείας μας, είναι κοντά σου για επείγοντα περιστατικά, 24 ώρες το 24ωρο. Με ένα τηλεφώνημα, σου αποστέλλεται τεχνικός για κάθε επείγουσα επισκευή ζημιών στο σπίτι σου, όπως:

 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ανώτατο όριο €60 για κάθε περίπτωση και χρήση της υπηρεσίας μέχρι τρεις περιπτώσεις σε κάθε ετήσια περίοδο ασφάλισης.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ανώτατο όριο €60 για κάθε περίπτωση και χρήση της υπηρεσίας μέχρι τρεις περιπτώσεις σε κάθε ετήσια περίοδο ασφάλισης.
 • ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ: επισκευή της κλειδαριάς της κύριας εισόδου, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής κλειδιών ή αχρήστευσης της κλειδαριάς, με ανώτατο όριο €60 για κάθε περίπτωση και χρήση της υπηρεσίας μέχρι τρεις περιπτώσεις σε κάθε ετήσια περίοδο ασφάλισης.
 • ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ: καλύπτει την αντικατάσταση υαλοπινάκων σε περίπτωση θραύσης τους σε εξωτερικές πόρτες ή παράθυρα, με ανώτατο όριο €60 για κάθε περίπτωση και μέχρι τρεις περιπτώσεις σε κάθε ετήσια περίοδο ασφάλισης.
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, VIDEO ή DVD*: προσωρινή αντικατάσταση των συσκευών αυτών για διάστημα μέχρι 15 ημέρες, με δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτής μέχρι δύο φορές σε κάθε ετήσια περίοδο ασφάλισης.
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ*: φύλαξη και προστασία της ασφαλισμένης κατοικίας από εξειδικευμένο προσωπικό, με ανώτατη διάρκεια τις τρεις ημέρες και με δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας μέχρι δύο φορές σε κάθε ετήσια περίοδο ασφάλισης.
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ*: καθαρισμός από ειδικό συνεργείο καθαρισμού, με δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας μία φορά και με ανώτατο όριο €210 σε κάθε ετήσια περίοδο ασφάλισης.
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ*: παραλαβή και μεταφορά των επίπλων σε τόπο που θα υποδείξει ο ασφαλισμένος σε ακτίνα μέχρι 15 χλμ από την ασφαλισμένη κατοικία.
 • ΦΥΛΑΞΗ ΕΠΙΠΛΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ*: φύλαξη για χρονικό διάστημα μέχρι επτά ημέρες.
 • ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ*: έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο, αν η ασφαλισμένη κατοικία καταστεί ακατάλληλη για διαμονή, για χρονικό διάστημα δύο ημερών για πέντε άτομα και μέχρι €60 ανά άτομο, ημερησίως.
 • ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ*: αποστολή ασθενοφόρου για την ασφαλή μεταφορά του ασφαλισμένου στο πλησιέστερο νοσοκομείο.
 • ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ*: καλύπτει τα έξοδα για την επείγουσα επιστροφή του ασφαλισμένου και της/του συζύγου του/της, αν βρίσκονται στο εξωτερικό και κρίνεται απαραίτητη η παρουσία του/ς, με ανώτατο κόστος το ποσό των €600 κατ’ άτομο.
 • ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ*: διαβίβαση μηνυμάτων που έχουν σχέση με ζημιές προς ένα ή περισσότερα άτομα που θα υποδείξει ο ασφαλισμένος σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

 

Σημειώσεις:

 1. Το σχέδιο ασφάλισης Home Plus καλύπτει μόνο τις πρώτες πέντε πιο πάνω περιπτώσεις ενώ το Home Superior καλύπτει όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις.
 2. * Οι καλύψεις παρέχονται μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας ή κλοπής στην ασφαλισμένη κατοικία.
Υπηρεσία αποστολής τεχνικών

Με την υπηρεσία αυτή έχεις τη δυνατότητα να ζητήσεις προσφορά από εξειδικευμένους τεχνικούς της Εταιρείας Τεχνικής Βοήθειας με την οποία συνεργαζόμαστε, για κάθε εργασία που επιθυμείς να πραγματοποιήσεις στο σπίτι σου. Αν η προσφορά γίνει αποδεκτή, η Εταιρεία Τεχνικής Βοήθειας αναλαμβάνει το συντονισμό των τεχνικών με σκοπό τη συνεχή και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, την εγγύηση για την ποιότητα των εκτελούμενων έργων, τον έλεγχο του κόστους (που σ ’αυτές τις περιπτώσεις βαρύνει τον ασφαλισμένο) και παρέχει εξάμηνη εγγύηση για την καλή εκτέλεση των εργασιών αυτών.

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί εκτελούν εργασίες των εξής ειδικοτήτων:

Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κλειδαριές και λοιπά συστήματα ασφαλείας (μηχανικά ή ηλεκτρονικά), υαλοπίνακες –καθρέπτες, οικοδομικές εργασίες, ελαιοχρωματισμοί, ξυλουργικές εργασίες, εγκατάσταση κεραιών τηλεόρασης, θέρμανση – ψύξη, ενοικίαση TV, VIDEO ή DVD, υπηρεσία ασφάλειας, επισκευή οικιακών συσκευών, σιδηροκατασκευές / αλουμινοκατασκευές, απολυμάνσεις, τέντες, μονώσεις, ξύλινα δάπεδα, αποφράξεις.

 

Κάλεσε στο
800 92655

Για δωρεάν άμεση οικιακή τεχνική βοήθεια.

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου είναι η επιλογή σου.

IMG

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Έχεις τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ασφάλισης.

IMG

Αξιόπιστη Ασφάλιση

Εδώ και 4 χρόνια είμαστε πρώτοι στην προτίμηση των ασφαλιζόμενων.

IMG

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Είμαστε άμεσοι και αποτελεσματικοί στο χειρισμό Απαιτήσεων μετά από ζημιές.

Μάθε περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάλεσέ μας στο

8000.87.87