1. Μόλις υποβάλετε το παράπονό σας

Αν υποβάλετε το παράπονο χρησιμοποιώντας τη σχετική φόρμα, θα παραλάβετε αυτόματη απάντηση παραλαβής του παραπόνου.

Αμέσως μόλις παραλάβουμε το παράπονο σας και όχι αργότερα από 2 εργάσιμες μέρες, θα σας αποστείλουμε Γνωστοποίηση Παραλαβής του Παραπόνου, η οποία θα περιλαμβάνει τον Αριθμό Αναφοράς του παραπόνου σας. Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε τον κωδικό αυτό σε μελλοντική επικοινωνία.

 

2. Διερεύνηση του παραπόνου

Αμέσως μόλις παραλάβουμε το παράπονό σας θα το προωθήσουμε στο αρμόδιο τμήμα ή υπηρεσία της Τράπεζας Κύπρου για περαιτέρω διερεύνηση. Ανάλογα με τη φύση και των δεδομένων του παραπόνου θα προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους επίλυσης και να σας τους προτείνουμε το συντομότερο δυνατό.

Γνωρίζουμε πως κάποια παράπονα πιθανόν να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για τη διερεύνηση και την εξεύρεση τρόπου επίλυσης. Σε αυτή τη περίπτωση θα σας κρατούμε ενήμερο για τις ενέργειές μας.

 

3. Επίλυση παραπόνου

Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης του παραπόνου θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, χρησιμοποιώντας τον τρόπο επικοινωνίας που έχετε επιλέξει, για να σας προσφέρουμε τον προτεινόμενο τρόπο επίλυσης.

 

4. Αν δεν ικανοποιηθείτε

Αν είστε ιδιώτης ή νομικό πρόσωπο, σωματείο ή φιλανθρωπικό ίδρυμα, καταπίστευμα ή γενικά ‘καταναλωτής’ όπως αναφέρεται στην σχετική νομοθεσία, και δεν ικανοποιηθείτε από τη λύση που προσφέραμε και τις ενέργειες στις οποίες προβήκαμε για επίλυση του παραπόνου σας ή αν περάσουν 3 μήνες από την ημερομηνία γνωστοποίησης παραλαβής του παραπόνου χωρίς να έχετε σχετική απάντηση, έχετε το δικαίωμα εντός 4 μηνών να το υποβάλετε στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.

 

Στοιχεία επικοινωνίας με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑ: Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 13,1096 ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ.25735, 1311 ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 22848900 (κεντρικός αριθμός)

ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΟ (FAX): 22660584, 22660118