Home Assistance (800 92655)

H υπηρεσία αυτή έχει στόχο να διευκολύνει τον κάτοχό της για όλα όσα μπορούν να συμβούν στο σπίτι, επείγοντα ή μη.

 

Υπηρεσία Επείγουσας Οικιακής Τεχνικής Βοήθειας

 

Η υπηρεσία είναι κοντά σας για επείγοντα περιστατικά, 24 ώρες το 24ωρο. Με ένα τηλεφώνημα, σας αποστέλλεται τεχνικός για κάθε επείγουσα επισκευή ζημιών στο σπίτι σας, όπως:

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ανώτατο όριο €60 για κάθε περίπτωση και χρήση της υπηρεσίας μέχρι τρεις περιπτώσεις σε κάθε ετήσια περίοδο ασφάλισης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ανώτατο όριο €60 για κάθε περίπτωση και χρήση της υπηρεσίας μέχρι τρεις περιπτώσεις σε κάθε ετήσια περίοδο ασφάλισης.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ: επισκευή της κλειδαριάς της κύριας εισόδου, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής κλειδιών ή αχρήστευσης της κλειδαριάς, με ανώτατο όριο €60 για κάθε περίπτωση και χρήση της υπηρεσίας μέχρι τρεις περιπτώσεις σε κάθε ετήσια περίοδο ασφάλισης.

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ: καλύπτει την αντικατάσταση υαλοπινάκων σε περίπτωση θραύσης τους σε εξωτερικές πόρτες ή παράθυρα, με ανώτατο όριο €60 για κάθε περίπτωση και μέχρι τρεις περιπτώσεις σε κάθε ετήσια περίοδο ασφάλισης.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, VIDEO ή DVD*: προσωρινή αντικατάσταση των συσκευών αυτών για διάστημα μέχρι 15 ημέρες, με δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτής μέχρι δύο φορές σε κάθε ετήσια περίοδο ασφάλισης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ*: φύλαξη και προστασία της ασφαλισμένης κατοικίας από εξειδικευμένο προσωπικό, με ανώτατη διάρκεια τις τρεις ημέρες και με δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας μέχρι δύο φορές σε κάθε ετήσια περίοδο ασφάλισης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ*: καθαρισμός από ειδικό συνεργείο καθαρισμού, με δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας μία φορά και με ανώτατο όριο €210 σε κάθε ετήσια περίοδο ασφάλισης.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ*: παραλαβή και μεταφορά των επίπλων σε τόπο που θα υποδείξει ο ασφαλισμένος σε ακτίνα μέχρι 15 χλμ από την ασφαλισμένη κατοικία.

ΦΥΛΑΞΗ ΕΠΙΠΛΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ*: φύλαξη για χρονικό διάστημα μέχρι επτά ημέρες.

ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ*: έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο, αν η ασφαλισμένη κατοικία καταστεί ακατάλληλη για διαμονή, για χρονικό διάστημα δύο ημερών για πέντε άτομα και μέχρι €60 ανά άτομο, ημερησίως.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ*: αποστολή ασθενοφόρου για την ασφαλή μεταφορά του ασφαλισμένου στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ*: καλύπτει τα έξοδα για την επείγουσα επιστροφή του ασφαλισμένου και της/του συζύγου του/της, αν βρίσκονται στο εξωτερικό και κρίνεται απαραίτητη η παρουσία του/ς, με ανώτατο

κόστος το ποσό των €600 κατ’ άτομο.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ*: διαβίβαση μηνυμάτων που έχουν σχέση με ζημιές προς ένα ή περισσότερα άτομα που θα υποδείξει ο ασφαλισμένος σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

 

Σημ. (1) Το σχέδιο ασφάλισης Home Plus καλύπτει μόνο τις πρώτες πέντε πιο πάνω περιπτώσεις ενώ το Home Superior καλύπτει όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις. (2)* Οι καλύψεις παρέχονται μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας ή κλοπής στην ασφαλισμένη κατοικία.

 

Υπηρεσία Αποστολής Τεχνικών

Με την υπηρεσία αυτή έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε προσφορά από εξειδικευμένους τεχνικούς της Εταιρείας Τεχνικής Βοήθειας με την οποία συνεργαζόμαστε, για κάθε εργασία που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε στο σπίτι σας. Αν η προσφορά γίνει αποδεκτή, η Εταιρεία Τεχνικής Βοήθειας αναλαμβάνει το συντονισμό των τεχνικών με σκοπό τη συνεχή και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, την εγγύηση για την ποιότητα των εκτελούμενων έργων, τον έλεγχο του κόστους (που σ ’αυτές τις περιπτώσεις βαρύνει τον ασφαλισμένο) και παρέχει εξάμηνη εγγύηση για την καλή εκτέλεση των εργασιών αυτών.

 

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί εκτελούν εργασίες των εξής ειδικοτήτων:

Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κλειδαριές και λοιπά συστήματα ασφαλείας (μηχανικά ή ηλεκτρονικά), υαλοπίνακες –καθρέπτες, οικοδομικές εργασίες, ελαιοχρωματισμοί, ξυλουργικές εργασίες, εγκατάσταση κεραιών τηλεόρασης, θέρμανση – ψύξη, ενοικίαση TV, VIDEO ή DVD, υπηρεσία ασφάλειας, επισκευή οικιακών συσκευών, σιδηροκατασκευές / αλουμινοκατασκευές, απολυμάνσεις, τέντες, μονώσεις, ξύλινα δάπεδα, αποφράξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η υπηρεσία Home Assistance παρέχεται δωρεάν από την Εταιρεία στους ασφαλισμένους της και μπορεί να τροποποιηθεί ή αποσυρθεί σ ’οποιαδήποτε μελλοντική ανανέωση του ασφαλιστηρίου, πάντοτε μετά από γραπτή ενημέρωση του Ασφαλισμένου.

 

Το φυλλάδιο αυτό είναι καθαρά ενημερωτικό. Λεπτομέρειες των όρων, περιορισμών και εξαιρέσεων περιλαμβάνονται στα σχετικά ασφαλιστήρια.


 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 8000.87.87 EMAIL
Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου χρησιμοποιούν cookies με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.