Γενική Κατά Παντός Κινδύνων Εργολάβων
  • Καλύπτει όλα τα υπέργεια και υπόγεια κατασκευαστικά έργα όπως:

- κτίρια κατοικιών, καταστημάτων & γραφείων

- νοσοκομεία

- μονάδες παραγωγής ενέργειας

- δρόμους, αεροδρόμια, γέφυρες, φράγματα, συστήματα παροχής νερού & αποχέτευσης, λιμάνια κ.ά

• Καλύπτει τόσο τα ανεγειρόμενα έργα όσο και τα υλικά που προμηθεύει ο ιδιοκτήτης, τα εργαλεία, τον εξοπλισμό και τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα για απώλεια ή ζημιά που συμβαίνει ξαφνικά και απρόβλεπτα, καθώς επίσης και τις μετακινήσεις των συντριμμάτων και ευθύνη σε τρίτους για σωματικό τραυματισμό ή ζημιά σε περιουσία.

  • Συνήθως αποτελεί συμβατική υποχρέωση του εργολήπτη.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Εργολάβους, εταιρείες ανάπτυξης γης, ιδιοκτήτες ανεγειρόμενων οικοδόμων και άλλων έργων.
  • Κυβερνητικούς ή ημικρατικούς οργανισμούς.

Πλεονεκτήματα

  • Εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης που μπορεί να αναλαμβάνει ως εργολήπτης.
  • Απαλλαγή από την αβεβαιότητα για τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης ένας απροσδόκητος κίνδυνος.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 8000.87.87 EMAIL