Γενική Πολυκατοικιών
  • Καλύπτει απώλεια ή ζημιά στην ασφαλισμένη περιουσία (πολυκατοικία) η οποία προκαλείται από πυρκαγιά, καπνό, κεραυνό, θύελλα και καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό και ηφαιστειογενή έκρηξη, πτώση αεροσκάφους / πρόσκρουση οχημάτων, έκρηξη, στάσεις, οχλαγωγίες, πολιτικές και εργατικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες, διαρροή νερού ή καυσίμων, ζημιές στο κτήριο / βελτιώσεις κτηρίου από διάρρηξη, πτώση δέντρων ή κλαδιών δέντρων.

  • Το ασφαλιστήριο μπορεί προαιρετικά να επεκταθεί για να καλύπτει αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, αξία αποκατάστασης, πληθωριστική προστασία κτηρίου, πυρκαγιά από θάμνους και χόρτα, βραχυκύκλωμα, εξωτερικούς χώρους /αντικείμενα στο ύπαιθρο, εργασίες ανακαίνισης / επέκτασης κτηρίου και αστική ευθύνη εργολάβων.

 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σε ιδιοκτήτες ή διαχειριστικές επιτροπές πολυκατοικιών με συνολικό ασφαλισμένο ποσό μέχρι €5.000.000 και με ανώτατο αριθμό 10 υπαλλήλων.

 

Πλεονεκτήματα

  • Σιγουριά και εξασφάλιση ότι σε περίπτωση ζημιάς θα υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα για αποκατάσταση των ζημιών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 8000.87.87 EMAIL